Games Castle Clash: Quái Thú Nổi Dậy 1.0.35.apk For Android, Mac, PC, Laptop Windows Download Free

 • 1.0.35
 • January 19, 2017
 • Nội dung cập nhật bản 1.0.37:
  Cập nhật:
  1. Nhận ngay ưu đãi đặc biệt Tết Nguyên Đán từ Google Play: Thưởng 60%
  2. Tướng Mới: Michael
  3. Thêm Lãnh Địa Liên Minh, khu vực mới cho Liên Minh của bạn.
  4. Thêm thông báo xác nhận khi hấp thụ Tướng hoặc vật phẩm cấp cao cho Thú Nuôi.
  5. Thêm phím tắt vào danh sách Tường Trình trong giao diện Tuyển Tướng để kiểm tra và tuyển Tướng bằng Đá Hồn.

 • chien strategy
Download Now
Social Networks